Koncerty

Miesta, kde sa najbližšie počujeme naživo

22. Júl

Leto na Korze, Trnava
18.00 hod

2. Sep

Mark Twain, Bratislava
18.30 hod

3. Sep

Trafo Trh, Nitra
15.00 hod

© 2017 Ado Juráček. Všetky práva vyhradené.